Nasza kadra

Dziecko XXI w. to symbol przyszłości, jego twórca i kreator. Ważne jest, w jaką wiedzę,

umiejętności i wartości wyposażą swoich wychowanków  nauczyciele  przedszkola,

gdyż jest to istotne podłoże do dalszego kształcenia.

Priorytetem pracy naszej placówki jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków

dla wielokierunkowego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami,

wspieranie jego potrzeb, zainteresowań  i aktywności.

DYREKTOR

mgr Jan Leś - dyrektor przedszkola od 2017 r.

KADRA PEDAGOGICZNA:

mgr Irena Andrasik- edukacja wczesnoszkolna, wych.przedszkola

mgr Anna Zdanowicz - edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkola

mgr Katarzyna Michalak-edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkola

mgr Ciszkowska Agnieszka - katechetka

mgr Agnieszka Muszelik-  nauczyciel języka angielskiego

  SPECJALIŚCI:

PEDAGOG   mgr Katarzyna Płudowska

LOGOPEDA- mgr Zdanowicz Wanda

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:

Jerzak  Agata- pomoc nauczyciela

Kulma Jadwiga- intendentka

Patoka Kinga -kucharka

Komuda Teresa- sprzątaczka

Milewska Anna- sprzątaczka