Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

700-800                  Przychodzenie dzieci , zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

800- 900                 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku,   Śniadanie

900-1000                 Zajęcia dydaktyczne(zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego), zabawa ruchowa

1000-1100                Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym : zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki.(w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy w salach przedszkolnych)                     

1100-1200                Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela,  czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu, Obiad

1200-1300

  •                         Odpoczynek –bajkoterapia

  •                         Zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne

  •                         Zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne

  •                         Praca stymulacyjno- kompensacyjna, indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym

1300-1400               Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności  i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: swobodne zabawy dzieci w sali lub w ogrodzie

1400-1500                          Zabawy i ćwiczenia logopedyczne, przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno- samoobsługowe Podwieczorek

1500-1700              Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca
indywidualna.