Witamy w Gminny Przedszkolu w Stanisławowie

Gminne Przedszkole w Stanisławowie jest przedszkolem publicznym. Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci w dwóch grupach wiekowych. Każda z nich liczy 25 osób oraz posiada swoją nazwę:
„Pszczółki" dzieci2,5- 3-letnie,
"Biedronki" dzieci 4-letnie.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wspomagające indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami. Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola , który jest do wglądu na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie.
W przedszkolu znajdują się: dwie sale przeznaczone do zabaw i zajęć, sala do zajęć dodatkowych, dwie łazienki dla dzieci, oddzielne szatnie dla grup, zaplecze kuchenne.

Przedszkole cieszy się bardzo dobra opinią wśród społeczności lokalnej, znajduje uznanie organu prowadzącego i nadzorującego. Możemy poszczycić się wysoką oceną uzyskaną podczas kompleksowej wizytacji, która miała miejsce w maju wrześniu.
Panuje tu serdeczna, rodzinna atmosfera, dziecko traktowane jest ze zrozumieniem, troską oraz życzliwością i sympatią. Dostrzegają to rodzice. Dlatego tez liczba kandydatów co roku przewyższa liczbę miejsc.
Dużą wagę przywiązujemy do wszechstronnego rozwoju dziecka. Prowadzonych jest wiele zajęć dodatkowych: nauka języka angielskiego, rytmika.
Harmonogram zajęć opracowany jest w taki sposób, aby zajęcia te nie kolidowały z realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego prowadzonego przez nauczycieli.
W
przedszkolu organizowanych jest dużo ciekawych imprez integracyjnych. Od kilku już lat w kalendarzu przedszkolnym zagościła na stałe impreza rodzinna pt. „Piknik rodzinny- mamo, tato pobaw się ze mnę"- mająca na celu zacieśnienie więzi między pracownikami przedszkola, rodzicami i dziećmi, Festiwal Piosenki Przedszkolnej - integrujący dzieci ze wszystkich gminnych przedszkoli.
Organizowane są wyjazdy dzieci do kina, teatru , do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, Sali Zabaw, do Wioski Indiańskiej.

Rodzice są zadowoleni z działań naszego przedszkola, doceniają naszą pracę i całkowicie nam zaufali powierzając swoje pociechy. Oni też wspomagają nasze przedszkole: przygotowaniu uroczystości przedszkolnych, szyciu kostiumów.